KINO online

TOPlist

TOPlist

optimalizace PageRank.cz

Div x film se nepřehrává - návod

Vyzkoušejte rychlejší jízdu - Divx Player 2.0

Odinstalujte starou verzi Divx 1.0 - Restart PC - Insta-
lace nové verze Divx 2.0 - Opět restart PC.
Rychlost načítání v režimu OnLine je závislá na mnoha
aspektech. Jedním z nich je i výkon Vašeho PC.


 

Pro Windows Pro Mac
Get the DivX Web Player for Windows Get the DivX Web Player for Windows


VIDEO SE NEPŘEHRÁVÁ


1. Internetové připojení nedosahuje minimální rychlo-
sti čtení video souboru
Probíhá načítání (dosažení Bufferingu), které je závislé
na rychlosti připojení. V průběhu načítání můžete opa-
kovaně zapnout / vypnout tlačítko Play pro zjištění sta-
vu dosaženého načtení. Video se spustí standardně až
po načtení celého souboru.
2. Internetový prohlížeč starší verze nepodporuje ko-
deky pro Divx. Nejjednodušší cestou je přeinstalace na
vyšší verzi (např. IE7). Tento problém se netýká uživate-
lů s balíkem video kodeků No2 a dalších verzí. V tomto
případě Divx Player pojede bez problémů v prohlížečích
nižší verze.
Závada se nejčastěji projevuje při chybě kodeku, nabě-
hnutím Divx Playeru a po jeho spuštění (Play) je zobra-
zeno pouze černé, nebo bílé pole.
3. Chybí kodek (pokud se automaticky nezačne staho-
vat po spuštění stránky) nainstalujte si DivX Player
.

Pro Windows Pro Mac

4. Video po spuštění vyhodí chybu 404 (náhled). Zá-
vadu odstraníme do několika minut po oznámení. Upo-
zorněte nás prosím ICQ 351-638-352

 

 
Upozornění: Seriály a filmy online na tomto webu nejsou umístěny na našem serveru, a proto za obsah neneseme žádnou zodpovědnost! Zodpovědnost za filmy a seriály nese server, na kterém jsou umístěny a člověk který je tam umístil. Tento web má pouze informativní a směrovací charakter a neporušuje zákony ČR ani autorské práva. Jsou zde umístěny jen tzv. linky na tyto soubory, čímž chceme upozornit na servery, které porušují platné zákony ČR. Filmy a seriály si můžete stáhnout pouze v případě, že vlastníte originální nosič s tímto materiálem a stáhnutím tohoto materiálu si chcete pouze vyrobit jednu kopii pro svou potřebu, která se nesmí dále šířit za jiným účelem! Jakékoliv jiné použití těchto souborů je zákonem postihováno dle platných norem. Prosíme, dodržujte daná pravidla a tím i zákony ČR